SCUOLA  PRIMARIA PASCOLI
Via Gian Maria Barbieri 43 (MO)